יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
דף הבית פעילויות תכנית אמירים לוח צלצולים מעורבות בקהילה עיתון ביה"ס צהרון חדר מורים יצירת קשר
3d logos
 

תכניות ליווי והעשרה בית ספרנו הוא בית ספר עם אוכלוסייה מעורבת. מתפקידנו לקדם כל תלמיד, ולכן בנינו תכניות מגוונות ברמות שונות, לתלמידים הזקוקים לסיוע ולליווי, כמו גם לתלמידים מצטיינים. תוכניות ליווי וחיזוק בתחום הלימודי ובתחום הרגשי: · מרפאות רגשיות יתנו מענה ריגשי באמצעות אמנויות · מרפאה בעיסוק · סטודנטית ליעוץ סטודנטית ליעוץ הלומדת באוניברסיטה העברית, תלווה באופן פרטני ילדים בשעות ביה"ס. · 2 ש.ש יסייעו לילדי העובדים הזרים להשתלב מבחינה לימודית וחברתית. · שעות שילוב בבית הספר יקבלו תלמידים המתקשים בלימודים הוראה מתקנת ממורות השילוב באופן קבוע לאורך כל השנה. תלמידים רשאים להשתתף בתוכנית זו לאחר שהוריהם השתתפו ב"ועדת שילוב" עם הצוות הבינמקצועי של ביה"ס. לכל תלמיד ניבנת תוכנית לימודים בשיתוף עם מחנכת הכתה. · שעות עולים תלמידים עולים, העומדים בקריטריונים של משרד החינוך, יקבלו שעות לימודים פרטניות בזמן בית הספר. · שעות פרטניות משרתו של כל מחנך וכל מורה מקצועי מורכבת גם משעות פרטניות אותן הוא ילמד בקבוצות של עד 5 תלמידים ועל פי רמות. · מתנדבים מתנדבים המלמדים באופן פרטני או קבוצתי תלמידים, בשעות ביה"ס. המטרה לחזק מיומנויות ולהתגבר על פערים לימודיים. · פרוייקט פר"ח סטודנטים מתחומים שונים ילוו את תלמידי בבית הספר בבית הספר. · אקדמיה כתה: סטודנטים הלומדים חינוך והוראה יצטרפו לבית ספרנו כשלב בהכשרתם המקצועית. הסטודנטים יוצמדו שלושה ימים בשבוע לחלק מכתות ביה"ס, יצפו בשעורים, ילמדו שעורים כתתיים וילוו בכל שבוע תלמידים בשעורים פרטניים.

 
 
מידע להורים
ארכיון מידע להורים  
מידע כללי תשע"ט
בעין המצלמה
חברת התלמידים
ספרייה
גלישה בטוחה
יצירות תלמידים
צהרון
פינת החי
מרחבי כיתות
מרחבי מקצוע
מחשבים
היסטוריה
אנגלית
פינת הזיכרון
הענן החינוכי