יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
דף הבית פעילויות תכנית אמירים לוח צלצולים מעורבות בקהילה עיתון ביה"ס צהרון חדר מורים יצירת קשר
3d logos
 
ביום רביעי יב' חשון, 1/11/17 – נקיים בחירות למועצת התלמידים (כתות ג-ו) (מצורף קובץ מערכי שעור בו יעזר הצוות). אתם ההורים מוזמנים לעודד את ילדכם להציג מועמדות ואף לדבר בבית על השיקולים בבחירת מועמד ועל הערכים המלווים פעילות זו. התלמידים מתבקשים להגיע בחולצה לבנה

הורים יקרים,כמו בכל שנה, גם השנה בחרנו לציין את יום הזיכרון ה – 22 לרצח יצחק רבין בפעילויות לפיתוח ולטיפוח תרבות של מחלוקת שיש לה גבולות ובבחירת הנהגת התלמידים של בית הספר. ביום רביעי יב' חשון, 1/11/17 – נקיים בחירות למועצת התלמידים (כתות ג-ו) (מצורף קובץ מערכי שעור בו יעזר הצוות). אתם ההורים מוזמנים לעודד את ילדכם להציג מועמדות ואף לדבר בבית על השיקולים בבחירת מועמד ועל הערכים המלווים פעילות זו. ביום זה נערוך מעגלי דיון (כתות ד-ו). נקפיד שהשיח יהיה מבוסס על הקשבה, אמון, ביסוס על נתונים ועובדות, דיון על פרשנות ומסקנות, כבוד לשונות ולאי-הסכמות.המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל הנה מודל למבנה הפרדוקסלי לקיום דיון אותו לומדים כל תלמידי כתות ד-ו . מודל זה מציג קיום מחלוקת שהיא לשם שמים ויש בה מקום לדעות שונות זו לצד זו, ובלבד שניתן לבססן בטיעון. התלמידים ילמדו תהליכים להרחבת ידע ולפיתוח מיומנויות חשיבה רציונלית, תוך איסוף של נתונים, יצירת אבחנה בין עובדות לדעות, בניית היכולת לטעון טענות ולהציג עמדות שונות על בסיס הנתונים וכן היכולת לבחור, לגבש עמדה אישית ולהחליט. לאחר הלמידה והדיון בכתה יתקיימו מעגלי שיח בקבוצות מעורבות מכתות ושכבות שונות. בסוף הדיון תתקיים הצבעה בכל מעגל ותוצאותיה יוצגו במליאה.התוצאות תשפענה על מדיניות בית הספר.אנא, השתדלו להציע רעיונות לנושא אשר יש בו דילמה, נושא שלהערכתכם אין עליו הסכמה ומתאים לגיל התלמידים. שילחו את הרעיונות במייל חוזר. בחירות למועצה.pdf תודה על שיתוף הפעולהחג סוכות שמחצוות פולה

 
 
מידע להורים
ארכיון מידע להורים  
מידע כללי תשע"ט
בעין המצלמה
חברת התלמידים
ספרייה
גלישה בטוחה
יצירות תלמידים
צהרון
פינת החי
מרחבי כיתות
מרחבי מקצוע
מחשבים
היסטוריה
אנגלית
פינת הזיכרון
הענן החינוכי