יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
דף הבית פעילויות תכנית אמירים לוח צלצולים מעורבות בקהילה עיתון ביה"ס צהרון חדר מורים יצירת קשר
3d logos
 

תקנון בית הספר התקנון הוא אמצעי שנועד לאפשר לתלמידים ולמורים לקיים סביבת לימודים פורייה, מצמיחה ומאתגרת.כבוד לאדם ולרכוש· כל באי בית-הספר יתייחסו בכבוד למורים, לאנשי צוות, לתלמידים ולהורים.· נישמע להוראות צוות בית הספר במהלך שעות הלימודים ובפעילויות מחוץ לבית-הספר.· נקפיד להשתמש בלשון נקייה גם בזמן חילוקי דעות (גם בתקשורת האלקטרונית).· נמנע מכל סוג של אלימות: פיזית ומילולית.נשמור על ציוד בית הספר ומתקניו, נשמור על רכוש הזולת, ונימנע מהבאת ציוד יקר או מסוכן לבית-הספר.אחריות ללמידה· שיח בין הילדים יתקיים באופן תרבותי: כל אחד ידבר בתורו ויגלה סובלנות כלפי הזולת.· היציאה מהשיעור תתקיים רק ברשות. יש להימנע מלצאת במהלך השיעור לשירותים או לשתייה.· אין להשתמש בטלפון נייד בזמן הלימודים.· על התלמיד לקחת אחריות על הלמידה:o להביא את כל הציוד הלימודי הנדרש.o להכין את המטלות הנדרשות בבית ובכתה ברצינות הראויה.o להגיע בזמן לשיעור ולהיות מוכנים לקראתו.o לא להפריע למהלך התקין של השיעור.· נגיע לבית הספר בלבוש ובהופעה הולמים. בתלבושת בית הספר נקייה ומסודרת עם סמל ביה"ס ברור. בשעורי ספורט נלבש חולצות כחולות ולטקסים נגיע בחולצות לבנות. על פי החלטת מועצת התלמידים ובאישור הצוות וועד ההורים המוסדי ניתן להגיע לביה"ס בימי שישי ללא תלבושת אחידה.· כל היעדרות שאינה מסיבה רפואית צריכה להיות בתיאום עם בית הספר, תוך יידוע המחנכת על סיבת ההיעדרות ובהתאם נקפיד על יצירת קשר עם התלמיד. היעדרות מסיבה רפואית מחויבת באישור.אחריות וכבוד לסביבה· נשמור ונטפח את הסביבה כך שתהא נעימה, תוך שמירה על ערכי קיימות.· נקפיד על ניקיון והיגיינה בחדרי השירותים.· נקפיד לאכול רק בכיתה ולא נצא עם אוכל למסדרונות ולחצרות.· נמלא את התפקידים המוטלים עלינו (תורנות, הפסקה פעילה, משמרות הבטיחות ועוד) באחריות מרבית ובשלמות. נדווח על פעולתנו לגורמים האחראים.· בטיחות· הישיבה בכתה תהיה בטיחותית – כסא יציב על הרצפה (על 4 רגליים).· אין לרוץ במסדרונות בית הספר ובמדרגות.· המשחק בכדור מותר רק במגרש.· היציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים תתאפשר רק בליווי מבוגר ובאישור.

 
 
לקראת תשע"ט
פינת הזיכרון
מידע להורים
בעין המצלמה
חברת התלמידים
ספרייה
גלישה בטוחה
יצירות תלמידים
צהרון
פינת החי
מרחבי כיתות
מרחבי מקצוע
מחשבים
היסטוריה
אנגלית
הענן החינוכי